top of page
Search

Regeringen tillsätter utredning för att motverka överskuldsättning

Idag meddelande regeringen genom civilminister Lena Micko och finansmarknadsminister Åsa Lindhagen att man tillsätter en utredning och en särskild utredare som ska granska marknaden för konsumentkrediter. Utredningen ska föreslå åtgärder som ger kreditgivare en tydligare bild av konsumentens totala skuldbörda och återbetalningsförmåga. Bland annat ska frågan om ett nationellt skuldregister utredas. Uppdraget ska redovisas i maj 2023.


SweFinTechs arbetsgrupp för konsumentkrediter har efterfrågat en reform för ett nationellt skuldregister och ser positivt på det. SweFin vill gärna bistå utredningen med kunskap från branschen och för att skapa en bättre marknad för både bolagen och konsumenterna.

4 views0 comments

Comments


bottom of page