top of page
06072021_fotograf_Eveline_Johnsson_Stockholm_view_171.jpg

fintech reports

Annual reports produced by SweFinTech on the opportunities and challenges of the fintech industry.

2023

FINTECH report 2022.

Front_Cover_SWE.png

Swedish FinTech Association presenterade under Sthlm Fintech Weeks första dag den 15/2 den fjärde upplagan av föreningens årliga fintechrapport som i år går under namnet: "Lönsamhetskraven ökar, men framtidstron består". Likt tidigare år kommer även årets rapport att ge en bild av svensk fintechs utveckling under det senaste året, beskriva dess utmaningar och presentera konkreta förslag för att främja branschens fortsatta utveckling.


​Den svenska fintechbranschen påverkas av det förändrade makroekonomiska läget. Kapitalintaget minskade något, även om det liknar tidigare års nivåer, och bolagen har märkt av en ökad försiktighet hos investerare under 2022. Knappt hälften av bolagen behöver även ansöka om nytt kapital under 2023 och har en runway på mellan sex månader till tre år om kapital uteblir. Samtidigt finns en framtidstro, då 88 procent tror på ökad tillväxt under 2023.

 

Branschen har fortsatt utmaningar med ett komplext regulatoriskt system och branschen uppfattar att förståelsen för fintech har försämrats under 2022. För att främja branschen behövs tydligare vägledning, en regulatorisk sandlåda för att främja innovation och politiska åtgärder för att förbättra konkurrensen på finansmarkanden. 

FINTECH report 2022.

2022

During Sthlm Fintech Weeks first day on the 19th of April, Swedish FinTech Association presented the third edition of the association's annual fintech report - this year called "Swedish FinTech is Here to Stay". As in previous years, this year's report will give an up-to-date picture of the Swedish fintech industry, describe how the industry has developed over the past year and address the various challenges facing Swedish fintech companies.

​The Swedish fintech industry continues to grow and as of 2021, it comprises over 500 companies and employs approximately 25 000 people. It is growing and 91 percent of SweFinTech member companies are planning to recruit during 2022. The global investments in fintech companies almost doubled in 2021, and in Sweden investments increased by 72 percent in 2021 compared to 2020.

 

There is still a need for funding, primarily with smaller companies which is visible amongst SweFinTech member companies - 43 percent need to raise capital in 2022. In order to maintain the successful ecosystem that has fostered the Swedish technology miracle, Swedish decision-makers need to improve how capital markets function and create a competitive regulatory environment that functions internationally as well.

220412_SweFintech_mockup_framsida_ENG.png

FINTECH report 2021.

2021
Swedish Fintech Association

On the 8th of April 2021, SweFinTech presented the second edition of the fintech report - "A Growing Industry Despite Challenges". The report shows that the Swedish fintech industry continues to grow but some of the industry's challenges have become clearer as a result of the pandemic. 

The Swedish fintech industry continues to grow and now consists of more than 450 companies that employ over 10,000 people. 91% of the companies plan to expand their operations in 2021, and there is a great need for recruitment as 93% of the companies plan to recruit in 2021. Several Swedish fintech companies are strong internationally and the industry has good prospects. 

The report highlights five themes that are important for the industry's development in the years to come: the industry's situation due to Covid-19, the need for recruitment, how the industry is affected by policies and regulations, access to the financial infrastructure, and the issue of sustainability.

FINTECH report 2020.

2020
FinTech rapport 2020 | Swedish Fintech Association
Swedish Fintech Association

Under hösten 2019 har SweFinTech undersökt föreningens medlemsföretag genom enkäter och intervjuer för att få en större förståelse för branschen och för vilka utmaningar de olika bolagen står inför. Resultaten ledde fram till Fintech-rapporten 2020 vars syfte är att öka kunskapen och förståelsen för branschen bland makthavare och politiker samt att ge konkreta policyförslag som kan skapa förändring.

Fintech är fortfarande ett nytt begrepp för många och en relativt ny bransch. En bransch som har vuxit snabbt de senaste åren, vilket vi ser bland våra medlemsföretag då antalet fintech-bolag som grundades 2014–2017 ökade drastiskt. Mycket tyder på att branschen kommer fortsätta växa för 96% av våra bolag kommer behöva rekrytera under 2020. Tyvärr är det en utmaning för flera företag att hitta rätt typ av kompetens, det är ovanligt med teknisk kompetens som kan både tech och finans, samtidigt som det finns ett sådant behov på arbetsmarknaden. 

Rapporten landar i tre områden där mer behöver göras för att skapa mer innovation och underlätta för företag att skapa nya tjänster och produkter, dessa är: 

Kompetensförsörjning
Samarbete och förståelse
KONKURRENSKRAFT

I rapporten kan du läsa mer om våra slutsatser.

bottom of page