top of page
Search

Tack till alla som deltog i legal- och compliancegruppens frukostmöte!

Idag hade SweFinTech ett medlemsmöte för legal- och compliance-arbetsgruppen på FCGs kontor. Compliance Forums ordförande, Christina Strandman Ullrich öppnade frukostmötet

med en presentation om Compliance Forums verksamhet, samarbeten och medlemskap.


Vidare presenterade SweFinTech styrelseledamöter Johanna Bäck och Markus Mild olika förslag över hur gruppen kan arbeta framöver och bjöd in deltagarna att ge sina synpunkter. Det diskuterades bland annat vilka regelverk deltagarna vill fokusera på och föreslogs att gruppen ska ses kvartalsvis för att diskutera olika ämnen.


SweFinTech vill tacka Christina och alla deltagare för att trevligt möte och för ert intresse i compliancegruppen!
4 views0 comments

Comments


bottom of page