top of page
Search

SweFinTechs synpunkter om EU-kommissionens lagstiftningspaket om penningtvätt

Den 20e juli presenterade EU-kommissionen sitt lagstiftningspaket som innehöll ett förslag på ett inför en central EU-myndighet för att motverka penningtvätt, ett direktiv, en förordning och en översyn av förordningen från 2015 som berör överföringar av medel för att spåra överföringar av kryptotillgångar. Finansdepartementet kommer nu diskutera förslagen och bad om den svenska branschens synpunkter. SweFinTech har fått inspel från medlemmar och haft dialog med bankföreningen för att ta fram våra synpunkter som skickades in till Finansdepartementet den 24:e augusti.

Generellt är SweFinTech positiva till förslagen, vi ser positivt på en europeisk myndighet emot penningtvätt men ser risker för en centralisering och att det kan krocka med den lokala tillsynsmyndigheten. I förslaget till AML-förordning lyft vi fram det förslag om att näringsidkare behöver samla in mer information om sina kunder. Detta riskerar att vara ett avsteg från det riskbaserade förhållningssättet som innebär att tid och resurser ska läggas där riskerna är som störst. Omfattningen och arten av den information och handlingar som inhämtas och bedöms ska även spegla risken för penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket vi bedömer att förslaget inte gör.

Med hjälp av föreningens kryptoarbetsgrupp kommenterade vi även förslaget på hur spårandet av kryptotillgångar ska gå till. Vi är positiva till förslaget som inkluderar CASPs – Crypto Asset Service Providers i lagstiftningen och ställer större krav på spårbarhet för dessa typer av bolag. Men vi ställer oss frågande till detaljer som behöver lösas och i vissa sammanhang frågar vi kommissionen hur förslagen ska genomföras i praktiken. Läs hela förslaget här:


SweFinTechs synpunkter på lagförslagspaket och penningtvätt och terrorfinansiering 2021082
.
Download • 35KB

3 views0 comments

Comentarios


bottom of page