Swedish Fintech Association

previous events

Den 23 februari kallar vi till årsmöte, det sjätte i ordningen för att fira att föreningen fyllt fem år och för att besluta om hur föreningen ska arbeta kommande år. På grund av rådande läge med nya restriktioner är vi tvungna att hålla vårt årsmöte digitalt likt årsmötet 2021. Det kommer ske från en studio i Stockholm och alla kommer kunna delta via zoom. Vi hoppas kunna leverera ett intressant och spännande årsmöte även om vi inte kommer kunna träffas fysiskt. 

Årsmötet börjar 18.00 och förväntas vara klart till 20.00. Vi kommer bjuda in spännande talare likt tidigare år och genomföra årsmötet enligt stadgarna. På årsmötet ska föreningen besluta om styrelse för kommande år, samt om verksamhetsplan och budget. Föreningen är i ett spännande läge och i en expansionsfas så därav är det viktigt att alla medlemsföretag dyker upp på årsmötet och gör sina röster hörda. 

Alla ordinarie medlemsföretag har en röst men flera personer från varje bolag får gärna delta. Då beslutar man internt vem som ska vara ansvarig för att rösta för sitt bolag. Även rådgivande bolag har yttrande och yrkanderätt men inte rösträtt. 

Sista anmälningsdag är den 16 februari.

Anmäl dig här!